In English

Garantiitingimused

Garantiiremont ja selle teostus Kulbert AS poolt

Kulbert AS vahendab müüdud kaupadele tootja garantiid, garantiiprotseduure ning garantiiremonti. Garantiiaja pikkus on määratletud tootja poolt. Kulbert AS juhindub garantii andmisel Eesti Vabariigi seadustest ja vastavatest ettekirjutustest. Garantiiaja pikkus on välja toodud seadet tutvustvas spetsifikatsioonis. Erinevate tootjate ja/või kaubagruppide osas on garantiiaja pikkus erinev, enamasti on see siiski rohkem kui 6 kuud koos 2 aastase pretensioonide esitamise tähtajaga nagu on seda nõutud VÕS §218 lg 2 põhjal.

Garantiiaeg algab ostuarve väljastamise kuupäevast. Garantiiteeninduse teostamiseks on Kulbert AS-l õigus nõuda ostuarve või selle koopia esitamist. Ostuarve või selle koopia esitamata jätmise korral võtab Kulbert AS endale õiguse keelduda garantiihoolduse ja -remondi teostamisest. Samuti võtab Kulbert AS endale õiguse keelduda garantiiremodist, kui tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül või ettevaatamatuse ja hooletuse tõttu; tootel on rikutud garantiikleebis; toote seerianumber on puudu, rikutud või pole loetav; toote garantiiaeg on läbi; tootele on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg vm garantiiaega tõendav info pole loetav; toode varustatakse või kasutatakse koos osade, komponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt konkreetseks rakenduseks lubatud; toodet on teenindanud ja/või remontinud tootja poolt volitamata isik.

Garantii hõlmab, toote ja tema lisade töövõime taastamist, juhul kui seadme töövõime on katkenud tulenevalt materjali- või tootmisprotsessidefektidest normaalse kasutuse korral, garantiiperioodi jooksul.

Garantii ei hõlma;

 • Väljasõidutasu kliendi juurde (v.a. kui on soetatud on-site lisagarantii)
 • Tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust paigaldusest tingitud probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust hooldusest tingituid probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust kasutamisest tingituid probleeme
 • Seadme väärast või asjatundmatust säilitamisest tingitud probleeme
 • Voolutugevusest või selle kõikumisest tingitud probleeme
 • Mittesobiva andmekandja kasutamisest tulenevaid probleeme
 • Vigu, mis on eemaldatavad korrigeerimise või puhastamise teel
 • Õnnetusjuhtumiga seoses tekkinuid vigu
 • Tootedefekte, mille on põhjustanud mitteoriginaalseadistused –parendused
 • Probleeme, mis on tekkinud mitteoriginaal varuosade, lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisel
 • Probleeme, mis on tekkinud mitteõige varuosa, lisaseadme või kulumaterjali kasutamisel
 • Transpordi käigus tekkinuid vigastusi
 • Pakendite kahjustusi
 • Kuluvosade vahetust (rullikud, hoolduskomplektid, jne.)

Kyocera toote garantiiremondis viibimise ajaks võimaldab AS Kulbert kliendile asendusseadme lehehinnapõhise lepinguga. (nn. ainult kulutatud tahma eest tuleb tasuda) Eelnev kohaldub kui sobiv asendusseade on vaba.

Kõikide Kulbert AS poolt müüdud toodete hooldusinfo: e-mail: info@kulbert.ee või tel: 6718160 ja 6718162.